Над 300 ученици и 100 жители на ромските квартали в Русе, Борово и Иваново се включиха в първата информационна кампания за превенция на трафика на бебета и ромски момичета с цел сексуална експлоатация под наслов „Не се продавай!“. Тя се реализира от русенското сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ от януари до март, като част от дейностите по проекта на община Русе за интегриране на ромите. Той се финансира по Българо-швейцарската програма за подкрепа на роми и други уязвими групи, а сдружението е партньор.
В рамките на кампанията експерти разпространиха брошури и информационни материали, проведоха анкети, организираха информационни беседи и дискусии, като следващата подобна инициатива е планирана през месец май. Целта на кампанията е да се повиши информираността и чувствителността на учениците и ромите в Русе, Борово и Иваново към проблема за трафика на хора, да се популяризират възможностите за превенция и противодействие, както и да се предизвикат дискусии с активното участие на гражданите.