Двама експерти от БАН и русенски специалист защитиха комплексната техническа експертиза за изследване на евентуалното разширение на „Полисан“ в Мартен. Съдебният спор се точи от миналата година, когато се разбра, че „Полисан“ има разрешение да увеличи капацитета на съществуващата си инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона на 200 000 тона годишно. Това обаче бе оспорено от сдружение „Екологично бъдеще за децата и жителите на град Мартен“, което вече е преименувано в Екосдружение „Дунавски регион“, чрез председателя му Недялко Попов и от партия „Зелените“ чрез адвоката Анатоли Казаков. По същото дело пък „Полисан“ оспорва забраната на РИОСВ заводът да изгради нов комплекс за хидрокрекинг за производство на бензин и дизел от тежки нефтени фракции с капацитет 250 000 тона за година.
Истинска буря предизвика първият етап от експертизата. Той се състои от математическо моделиране, което чрез формули изчислява отражението върху околната среда на емисиите от завода при бъдещото му разширяване. Според изготвилата го доц.Нели Громкова от БАН намеренията на петролната компания няма да нанесат щети на околната среда.
Тези изводи бурно бяха оспорени от екосдружението „Дунавски регион“, чиито представители директно я обвиниха, че защитава „Полисан“, вместо да даде независима експертна оценка. Словесната битка излезе от добрия тон и се стигна дотам, че съдията даде 10 минути почивка за успокояване на страстите. След подновяване на заседанието престрелките между двете страни продължиха, но в по-умерен тон.
Вторият етап, кръстен „Домино ефект“, бе обследван от доц.Стелиян Чаушев от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Тази част от експертизата има за цел да изготви количествена оценка на последствията от евентуални аварии на производствената площадка и складовата база за съхранение на горивата на „Полисан“, за да се преценят възможните щети за предприятията, населението и околността в района на завода.
На доц. Чаушев беше зададен въпрос от прокурора, еколозите и партия „Зелените“ какво ще стане, ако някоя от трите фирми в района гръмне при терористичен акт. Ученият заяви, че не е подготвен с отговор на този въпрос, затова съдията обяви, че в седемдневен срок от публикуване на протокола от заседанието еколозите трябва да подготвят допълнителни въпроси към доц.Чаушев, а заседанието бе отложено за 12 май.