Членовете на академичен клуб „Четири колела“ към Русенския университет ще представят днес инициативата си „Да запазим децата на пътя“, свързана с безопасността на движението по пътищата. Кампанията продължава дейностите, започнали преди година по инициатива на ООН за безопасност на движението и опазване живота на децата. От клуб „Четири колела“ са подготвили презентация и практически задачи за ученици от 5 до 8 клас. С тях студенти и докторанти ще гостуват в русенски училища, като специален акцент ще бъде поставян върху карането на велосипеди. Доброволци ще беседват и с най-малките, но също и с най-големите ученици.