След двугодишно прекъсване, през следващата седмица ще бъде подновен подводният сондаж по дъното на река Дунав за свързването на вече изградените сухопътни трасета от връзката между газовите мрежи на България и Румъния край градовете Русе и Гюргево. Целта е през август да заработи интерконекторът, за чието построяване Европейската комисия отпусна част от парите още през 2009 г. и трябваше да заработи най-късно до края на 2014 г.
Проектът зацикли преди две години, след като стана ясно, че консорциумът румънски фирми, партниращ си с „Трансгаз“, не може да се справи с пробива на трасето по дъното на Дунав и се отказа. След първия неуспешен опит да се намери нов изпълнител, проведен вече от българския участник - газовият оператор „Булгартрансгаз“, през следващата седмица ще се подпише договор с румънското дружество на австрийската „Хабау“, което бе избрано за довършване на 2.1-километровия речен участък.
Съгласно офертата на новия изпълнител, подводният сондаж трябва да бъде изпълнен за 119 дни срещу 4 477 649.69 евро. „Хабау“ е внесла исканите гаранции и дори вече проучва терена на място. Идеята е веднага след подписването на контракта да започне работа и този път тя да бъде свършена докрай.
Докато върви строежът през лятото, „Булгартрансгаз“ ще направи през юни-юли пазарен тест, за да резервира капацитет. По план връзката е с мощност от 1.5 млрд. куб. м годишно от България за Румъния и тройно по-малък - 500 млн. куб. м от северната ни съседка на юг.
Засега интерес да резервират количества за пренос през връзката са проявили британската „Бритиш Петролеум“ (ВР), американската „Шениър“ (Cheniere), както и австрийската „О Ем Ви“ (OMV), която заедно с американската „Ексън Мобил“ (ExonMobil) откри находище в румънските води на Черно море, а у нас разработва съседен морски участък заедно с френската „Тотал“ и испанската „Репсол“.