През отминаващия месец март 2268 бр. жители на региона са ползвали в офиса на НАП в Русе услугите за изясняване на здравноосигурителния им статус. Важното за всички тях от 1 януари 2016 г. е да не се забравят  заплащането на месечната вноска за здраве от 16.80 лева всеки месец. В случай, че пропуснат до 3 вноски, рискуват отново да са с прекъснати здравни права и ще трябва да платят дължимото за 5 години назад.
С промените в законодателството, лицата които са загубили здравните си права, могат да ги възстановяват след заплащане на неплатените вноски за последните 5 години (60 месеца). Преди да платят дължимите си вноски, хората с прекъснати здравноосигурителни права трябва да са подали и Декларация образец 7. Не трябва да се забравя също и че, ако те имат по-стари задължения, преди да платят дължимите вноски, трябва да подадат заявление по чл. 2а от Наредба Н-8, в което да опишат поредността на погасяване на дълговете си за здраве. В противен случай преведените пари ще отидат за покриване на най-старите им задължения, ако имат такива.
С новите промени в закона за здравното осигуряване, лицата които работят само по граждански договори, ще се считат за здравно осигурени, само ако сумата от месечния им осигурителен доход е по-голяма или равна на минималната работна заплата - 420 лв.
От НАП-Русе напомнят, че срокът за подаване на декларациите за корпоративен данък е 31 март, като той важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2015 г. Това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият данък, след приспадането на направените авансови вноски. Досега в офиса на НАП в Русе са получени 9396 бр. декларации по чл. 92 от ЗКПО, от които 7086 по електронен път.