От 1 до 30 април двойките с репродуктивни проблеми могат да подават документи за включване в общинската програма „Асистирана репродукция“. Кандидатстването се извършва само един път в годината, а в бюджета на община Русе са заделени 50 000 лева. Двойките с репродуктивни проблеми, отговарящи на критериите в програмата, трябва да подадат заявление и декларация до кмета на общината по образец, както и документ за доход и декларация за фактическо съжителство. Информацията за семейното положение на кандидата, както и за адресната регистрация ще се провери по служебен път. Необходимите документи за кандидатстване могат да се получат в Информационния център или от сайта на общината. Експертите от отдел „Обществено здраве“ предоставят информация в стаи 31, 32 и 36 на ул. „Черно море“ 2, както и на тел. 082/506 755, 082/506 794 и 0885/397 831. В триседмичен срок след определената крайна дата комисията ще излезе с решение и ще уведоми писмено одобрените кандидати.