Специалисти на фирма „Санси“ от понеделник обработват парковете, градините и междублоковите пространства с техника за наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи. Третирането се извършва от рано сутрин 4 до 7 часа и ще приключи в петък. Ако времето не позволява, пръскането ще се отложи за следващия подходящ ден. Препарат „Айкън 10 КС“, с който се обработват зелените площи, е безвреден за хора и животни, но въпреки това гражданите се умоляват да не навлизат в пръсканите терени през следващите 24 часа. След пръскането в града, предстои третирането на зелените площи и в селата, като то ще се извърши поетапно след окосяването и почистването на терените.
Междувременно продължава ежедневното миене на централните улици и почистването на тротоарните бордюри от екипи на „Русе пъблик сървисиз“, които работят включително и през нощта. Тази седмица ще бъдат измити улиците „Яворов“, „Г. Чендов“, „Лисец“, „Добри Войников“, „Стоян Михайловски“, „Лозен планина“, „Рига“, „Никола Вапцаров“, „Александър Хаджирусев“ и „Гоце Делчев“. При неблагоприятни метеорологични условия графикът ще бъде отложен за следващата седмица.