Напредва работата по проекта за изграждане на магистрала между Русе и Велико Търново. След като избраният изпълнител завърши първата фаза на проекта, а именно идейното проектиране на трасето, от Агенция „Пътна инфраструктура“ обявиха обществена поръчка за изготвяне на доклад за оценка на съвместимост за обекта, като приложение към доклада по ОВОС. Новата 120-километрова магистрала ще бъде основна транспортна връзка, свързваща предвидения втори мост над река Дунав между България и Румъния при Русе и Велико Търново с прилежащите му главни транспортни коридори и бъдещия участък от „Хемус“. Тя е проектирана в три варианта, които пресичат защитени зони. 
Прогнозната стойност на поръчката е 150 000 лева без ДДС, като средствата са осигурени от държавата. Срокът за изпълнение е 8 месеца, от които около 2 месеца за изработване на доклада, а останалият период за издаване на решение от Министерството на околната среда и водите. Оферти ще се приемат до 19 май, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря, като ще се търси най-ниска цена.