Дванадесетокласниците от Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ получават информация и подкрепа за професионална реализация, последващо образование или собствен бизнес с помощта на екипа кариерни консултанти от Центъра за кариерно ориентиране към Регионалния инспекторат по образование в Русе. Зрелостниците разкриват своите желания, способности и цели в поредица от срещи през март, като на първата те гледаха тематичен филм „Интервю за работа“ и участваха в дискусия. Учениците вече знаят на какво държат работодателите, какви умения търсят у своите служители, правилата при провеждане на интервю, както и кои са темите табу. 
В центъра за кариерно ориентиране на бул.“Цар Фердинанд“ №3А, етаж 5, се провеждат и безплатни индивидуални срещи и консултации с кариерен консултант.  Центърът е осъществен по проект на министерството на образованието „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, който се финансира по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.