Стойността на проекта за новото трасе на пътя от Русе до Велико Търново варира между 450 и 600 млн. евро, като окончателната стойност ще е ясна едва когато приключат всички процедури. Това каза на вчерашния парламентарен контрол регионалният министър Лиляна Павлова, като допълни, че избраният изпълнител е завършил първата фаза на проекта, а именно идейното проектиране на трасето. Тя посочи, че на специална среща проектантският екип е представил четирите първоначално предложени варианта за преминаване по цялото направление от Русе до Велико Търново, връзката с Прохода на републиката и с пътния възел на бъдещата магистрала „Хемус“, което е около 120 км. От тях беше избран един оптимален вариант на трасе, който да бъде окончателно предложен, остойностен и завършен като част от приключването на първата фаза, обясни регионалният министър. 
Цялостният идеен проект с конкретните координатни точки на преминаване е предоставен още края на февруари на всички общини на територията, през която преминава трасето. Най-общо пътят започва от Източна промишлена зона в Русе, за да може да бъде поет трафикът от промишлената зона, преминава в ново трасе, което прави западен обход в скалистия район на Бяла и продължава надолу по протежението на Велико Търново, бъдещия пътен възел за връзка с „Хемус“ и включването му в Прохода на републиката. 
Предстои да се направи обществено обсъждане с всички заинтересовани лица, жители и работещи, за да бъде съгласувано с гражданите бъдещото трасе. След като бъде утвърдено идейното трасе, ще има процедура за въздействие на околната среда, която е изключително важна, обществени обсъждания в рамките на обществената поръчка, подробен устройствен и парцеларен план и ще се пристъпи към процедурите по отчуждаване на земите, каза Павлова.