Културни институции, училища, неправителствени организации и читалища могат да кандидатстват в новия конкурс за финансиране на проекти на общинската фондация „Русе - град на свободния дух“. Той се провежда със съдействието на ВН - Социален  проект на Еконт под наслова „Знание и растеж“ и обхваща областите наука, иновации, образование, култура, изкуство и развитие на гражданското общество. Важно условие е проектите да не са били реализирани досега в Русе и да не са кандидатствали за финансиране в предишни сесии. Предложенията ще се приемат до 17.30 ч на 22 април, повече подробности може да се научат от сайта www.free-spirit-city.eu.