Площадката пред блок „Васил Левски“ на ул. „Атон“ 1 в центъра на Русе прогресивно пропада, тъй като пред входа на сградата, построена на територията на бивш хан, се намира септична яма. Събиращата се вода от дъждове и снегове образува огромни локви, които не пресъхват с месеци и се просмукват в основите на жилищния блок. Вече има изкривяване на конструкцията му, като съществува реална опасност от загуба на устойчивост. За това алармираха живеещите в четириетажния блок с 12 апартамента, построен през 60-те години. Те са силно обезпокоени, защото преди половин година са сменили дограмата на прозорците във входа, а част от тях вече стържат и не могат да се отварят. Другите пък се затварят сами с висока скорост, въпреки че са нивелирани. 
Има две пропадания пред единствения вход на жилищната кооперация, едното от които се отвори съвсем скоро и е дълбоко около 20 см. Настилката се отделя от основите на блока, имаше пукнатини по стените на входа коментира Огнян Иванов.
Хората от блока разказаха, че до 1974 година им е предписвано да не бетонират входа на ямата и пространството около нея при слягане на земните пластове, а периодично да се запълва с инертни материали. Многократно ямата в пропадащия льос е запълвана с камъни, пръст и пясък, а впоследствие междублоковото пространство е бетонирано.
Хората негодуват и от това, че събиращата се вода силно затруднява преминаването и прави опасно влизането и излизането от входа на деца и майки с колички. В останалата част от междублоковото пространство пък плочките са счупени, което е допълнително препятствие за тях. 
Те са изпратили жалба до кмета Пламен Стоилов, като от отговора на общината става ясно, че служители са извършили оглед на място и са констатирали, че настилката около жилищната сграда е слегнала и пропукана. При изграждането на гаражите е променено първоначалното моделиране на терена, прилежащ на жилищния блок, създадени са условия за задържане на повърхностните води и е възпрепятствано тяхното оттичане. Към момента настилката не предотвратява навлизането на повърхностни води в основите на сградата, се казва в писмото на кмета. Комисията е счела за наложително в участъка на слягането да бъде изпълнена водоплътна настилка с наклон, позволяващ отвеждането на повърхностните води извън периметъра на жилищния блок. 
Според закона за собствеността при сгради, в които етажи или части от тях принадлежат на различни собственици, земята, върху която е построена сградата, дворът, основите и всичко друго, което служи за общо ползване са общи. Разпоредба от закона за устройство на територията пък задължава собствениците на строежи да ги поддържат в техническо състояние, което отговаря на изискванията, както и да предприемат незабавни действия за отстраняване на аварии и други увреждания. В тази връзка от общината считат, че въпросите относно водоплътната настилка на сградата трябва да бъдат решени от общото събрание на собствениците. 
Ние нямаме собственост върху земята, при положение, че е отстъпено право на строеж, казва пък Огнян Иванов и изразява надеждата на съседите си проблемът да намери спешно решение. А дотогава хората от 12-те апартамента ще живеят в тревога като собствениците на имоти на друга централна улица - „Велико Търново“, където три сгради се цепят и пропадат, а ВиК работи интензивно за справяне с тревожната ситуация.