230 рисунки и 71 снимки бяха изпратени за участие в традиционния конкурс, посветен на Световния ден на водата. Наградите връчиха областният управител Стефко Бурджиев, зам.-кметът Наталия Кръстева, управителят на ВиК Сава Савов. 
При най-малките първи са Алла Декова от ОбДЦКИ в Русе и Ния Миланова от София, втори - Йована Йорданова от СОУ „Възраждане“ в Русе и Виктория Иванова от Добрич, а трети - Ивайла Светлозарова от Търговище и Вяра Стоянова от Попово. 
Във втора възрастова група всички класирани са от Русе - първи са Ралица Димитрова от СОУ „В.Левски“ и Ирена Георгиева от ОУ „Иван Вазов“, втори - Мила Георгиева от СОУЕЕ и Ниляй Зюлкярова от ОУ „В.Априлов“ и трети - Велизар Ганчев от СОУ „Й.Йовков“, Емилия Чакалова от СОУ „Хр.Ботев“ и Дима Николаева от Мартен. 
При най-големите първи е Петър Станчев от МГ „Баба Тонка“, втора - Гергана Николова от Пазарджик и трета е Габриела Ангелова също от МГ. 
 В раздела „Фотография“ първите награди отиват при Александър Петров от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ в Русе и Мари Маринополу от Гърция, вторите награди - при Митко Колев от Спортното училище в Русе и Моника Гарсия от Испания и на трето място са Мартина Милкова от русенската Английска гимназия и Силви Мутиш от Румъния. 
Мартина Милкова и Александър Петров получиха и правото на участие в младежки проект в Германия през юли.