Средното необслужвано задължение на българите расте с над 50% през миналата година. Ако през 2014 г. размерът на дълга е бил 485 лева, то за 2015 г. този показател вече се равнява на 747 лева. Това показват данните на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) от годишния обзор за пазара на събиране на вземания.
Данните са базирани на проучване, което се провежда от независимия институт за маркетингови изследвания Ипсос България по поръчка на асоциацията. Обхващат обработваните дългове от 16-те компании, членуващи в нея и които заемат дял от над 75% от пазара на необслужвани задължения.
Покачването в средния размер е значително, като това рефлектира и върху общия обем на възложените задължения на колектори за 2015 г. - над 1.96 млрд. лева при 1.43 млрд. лева за предходната 2014 г.
Растящият обем общи задължения не означава по-голям брой случаи, дори напротив. Случаите на задлъжнели българи, които достигат до специалистите по събирането на вземания, намаляват като брой. През 2015 г. те са малко над 2.6 милиона, докато през 2014 г. наброяваха 2.95 млн. Хората, изпаднали в невъзможност или нежелание да погасят заема си, са вероятно по-малко, но с по-значими задължения.
Според експертите, ръстът в средния размер на дълга на фона на намаляващия брой случаи се дължи предимно на дълговете към банки. Банките се завърнаха като основен клиент на колекторските агенции през 2015 г. Те са възложили над 60% от обема, обработван в сектора, което се отдава на плахото раздвижване в кредитирането на пазара, както и на процесите по подготовка за стрес тестовете, които стартираха през февруари 2016 г.