36 фирми от различни браншове и направления запознаваха студенти от Русенския университет с възможностите за реализация по време на вчерашното 11-о издание на Националните дни на кариерата в РУ. Ректорът проф.Велизара Пенчева подчерта, че форумът дава възможност на студентите да планират своето бъдещо професионално развитие. 
Студентите научиха как да подготвят автобиография и мотивационно писмо и получиха ценни съвети за бъдещите си интервюта с работодатели. 
Дните на кариерата бяха особено интересни и полезни за студентите от първи курс. Освен че си набавиха полезна информация, те участваха в церемония, на която ректорът награди 62 първокурсници. От тях 14 са пълни отличници, с успех над 5.50 са 38 човека.