Потребителите на природен газ вече ще може да получават електронни фактури. Документът се издава от средата на март и е напълно равностоен аналог на хартиената и е подписан с валиден електронен подпис, съобщиха от „Овергаз Мрежи“.
Целта на нововъведението е да улесни газифицираните абонати при проверката на техните сметки в потребителския им профил в онлайн платформата на компанията. Електронната фактура може да се използва от юридическите лица за счетоводни и данъчни цели след регистрация и подписан формуляр за отказ от хартиения еквивалент.
С електронната фактура домакинствата могат по всяко време да проследят на интернет страницата на дружеството своите сметки и потребление. Индустриалните консуматори пък ще получават онлайн и своите месечни електронни актове за доставени количества природен газ.
От компанията посочват, че по този начин се обезпечава сигурността при предаване на фактурите и се минимизира рискът от закъснения и неполучаване.
Според „Овергаз Мрежи“, над 10 000 битови клиенти на компанията вече са се отказали от хартиената фактура. В Русе дружеството има около 3000 потребители.