„Свинекомплекс Николово“ ще увеличи с 1500 броя на подрастващите прасета на основната площадка. Едновременно ще бъде променен и начинът на третиране на отпадъчните торови маси. Това става ясно от инвестиционно предложение на дружеството, подадено в РИОСВ. Предложението подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. 
За миналата година свинекомплексът отчете увеличение на наличното поголовие и ръст на родените прасета. Към 31 декември 2015 г. наличните животни са 12 119, което е с 886 повече отколкото предишната година. Реализиран бе ръст в продажбите на живи и заклани прасета в количествено отношение с 97 тона. Поради значително по-ниските изкупни цени обаче приходите от продажба на месо намаляха с 1,2 млн. лева. 
Според отчетите на дружеството, през миналата година средната продажна цена за килограм свинско месо е намаляла с 0,74 лева на килограм живо тегло.