През последните месеци на пазара на земеделски земи се наблюдава тенденция към диференциация на цените между по-малките и големите земеделски имоти. Например в Русенска област за маломерните парцели (под 5 дка) се предлагат оферти между 750 и 850 лв./дка, докато по-големите в същите землища се търгуват по над 1000 лв./дка, съобщиха от компанията за търговия със земеделска земя „Русе ленд“. 
Това е неприятна изненада за много от собствениците на ниви, които искат да ги продават и са очаквали по-високи цени, смятат експертите. Като цяло в страната преобладават по-малките парцели (между 3 и 10 дка) и тази раздробеност отдавна е пречка за по-ефективно земеделие. Много от тези ниви са труднодостъпни или се работят в реални граници, което ги прави невъзможни за местно комасиране. Всички тези фактори ги правят неатрактивни както за покупка, така и при арендуване. В много от тях има и трайно необработваеми площи, което още повече утежнява положението. Докато при по-големите земеделски имоти необработваемите части рядко надвишават 5% от площта на целия имот, то при по-малките същите представляват между 20 и 30% от общата площ, което вече е съществен проблем. 
Допълнителен фактор, който като цяло оказва натиск върху пазара на земеделски земи, са ниските изкупни цени на основната култура - пшеницата, при която за пръв път от много години те бяха по-високи при жътвата, отколкото в момента. Засега земеделците успяват да компенсират с другите култури - царевица и слънчоглед, но вече са много по-предпазливи както при търговията, така и при определяне на офертите за наеми и ренти при сключване на арендните договори. За много от тях сключването на дългогодишни договори е много по-изгодна сделка от покупката и всичко това важи най-вече именно за по-маломерните парцели земеделска земя. А веднъж ангажирани с дългосрочен договор за обработка, те стават неатрактивни за повечето купувачи. Ето защо в някои землища разликите в цените на парцелите с големина 3-5 дка и тези над 15 дка достигат около 40%.
Много често неразбирателството или различните желания за управление на даден земеделски имот между наследниците, респективно съсобствениците, води до раздробяването му и съответно до драстичен спад в цените при евентуалната продажба на вече маломерните части. Няма причини да очакваме промяна в тази тенденция, както и осъществяването в близко бъдеще на някакъв вид комасация на държавно ниво. Затова шансът на по-малките собственици е да действат заедно при продажба или отдаване под наем, особено когато се касае за съседни парцели, коментират от „Русе ленд“.