Шест филма на румънски, руски, английски и немски език разказват за обичаите, фолклорните традиции и историческите забележителности в селата в община Ценово. 1000 копия от филмите са оформени луксозно и ще се раздават на гости на общината. Изработката на лентите е станало възможно благодарение на проекта „Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Ценово с прилагане на компютърни технологии“, който бе отчетен преди дни. Той бе осъществен с финансова подкрепа от 373 753.32 лева по Програмата за развитие на селските райони с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
По проекта бяха подкрепени над 30 самодейни групи и състави, които радват хората по празниците и съхраняват богатите традиции в Ценовско.