36 български и чуждестранни фирми ще подредят свои щандове и ще очакват русенските студенти в Дните на кариерата в Русенския университет, които там се провеждат за 11 път. Един от всеки шестима си намира стаж или постоянна работа благодарение на нашата инициатива, каза вчера представителят на главния организатор на дните - Job Tiger Светлозар Петров. Той посочи, че високо цени Русенския университет и подготовката, която имат неговите възпитаници. 
Дните на кариерата помагат за реализацията на нашите студенти, посочи зам.-ректорът проф.Диана Антонова, като подчерта, че реализацията на дипломираните в специалност „Топлообработка“, която е единствена в България, по принцип е 100 процента, завършилите инженерни специалности също си намират работа бързо. 
Началото на Дните на кариерата е в 10 ч на 23 март, студентите могат да си носят биографии и да ги оставят на щандовете, интервюта с младите хора обикновено от фирмите насрочвали до месец след форума.