250 стипендии за едногодишно безплатно обучение по английски език ще бъдат раздадени на даровитите деца от 1, 2 и 3 клас от училища ФАРОС. Кандидатите ще бъдат подбрани чрез конкурс със забавен тест по общо-образователните предмети, който ще се провежда съвместно с държавните училища от 21 март до 1 април.
За Русе националният конкурс на ФАРОС ще се провежда по следния график: в ОУ "Иван Вазов" - на 21 и 24 март, в "Отец Паисий" - на 23 и 24-и, в "Любен Каравелов" - 23 и 25 март, в СОУЕЕ "Св.Константин-Кирил Философ" и СОУ "Христо Ботев" - на 26-и, в Училището по изкуствата - на 24 март, и в СОУ "Васил Левски" - на 30 март. 
Деца от останалите училища могат да се явят на 26 март във ФАРОС в Русе след записване на място. Подробна информация за условията на конкурса и пробни тестове има на сайта на Фарос www.pharos.bg и на страницата на Фарос Русе във Фейсбук.