От 1612 хектара лозови масиви в Русенско едва една трета се берат, а останалите пустеят необработваеми. Това съобщи вчера началникът на Изпълнителна агенция по лозата и виното - Русе Веско Симеонов по време на редовното заседание на областната земеделска комисия. 
Едва 168 хектара нови лозя са засадени в Русенско в последните 10 години, като 28 от тях - в последните три години. Количеството им обаче продължава да е нищожно спрямо старите масиви, които в по-голямата си част са лозя само на хартия. 1262 хектара са на възраст над 30 години и на практика не се обработват. 
Числата обясняват защо в последните години най-търсената мярка за финансово подпомагане от лозарите е за конверсия на лозови масиви. Презасаждането или изкореняването на лозята с промяна на предназначението на земята струват доста скъпо, а финансовият ресурс по програмата все не достига. През миналата година за преструктуриране и конверсия са заявени 64,46 ха. Част от старите лозя просто се отписват от регистрите, тъй като отдавна не съществуват, а някои са разорани и вече засети с едногодишни култури. През 2015 г. от регистъра на ИАЛВ са отчислени 9,69 дка лозя. Така през миналата година общата площ на лозовите масиви намалява от 1697 на 1612 ха, като се отписват основно лозя над 30 г. Тяхното количество пада от 1348 на 1262 ха. Въпреки това масивите на преклонна възраст са близо 80% от всички в областта.
През 2015 година от областта са събрани 1,367 млн. кг грозде от винени сортове, което е с 11% повече от предходната година заради по-благоприятнте климатични условия. Десертно грозде в Русенско се гледа в символични количества.
Деветте винопроизводителя от региона през миналата година са преработили малко повече грозде отколкото през 2014 г. Произведени са 1,375 млн. литра вина, което надвишава съвсем малко количеството от 2014 г. През 2013 г. винпромите от областта направиха 3,4 млн. литра вино.