Русенското предприятие „Дунарит“ вече е в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. Това реши вчера правителството, променяйки постановление от 2009 г. 
В списъка са административни, промишлени, транспортни и комуникационни обекти, от чието нормално функциониране зависи дейността на органите на държавното управление и работата на основните отрасли на икономиката на страната. С вчерашното решение към тях се добавя нов сектор - „Икономика“. В него се включват две стратегически дейности - производство и съхранение на продукти, свързани с отбраната и износ на продукти, свързани с отбраната. Новите стратегически обекти са още „ВМЗ“ - Сопот, „Арсенал“ - Казанлък, „Емко“ - София, „Оптикс“ - София, „Оптикоелектрон Груп“ - Панагюрище, „Авионамс“ - Пловдив, „Аркус“ - Лясковец, „Самел-90“ - Самоков, „Експал България“ - Габрово и „Черно море“ - Варна. 
Съгласно постановлението, ръководителите на стратегически обекти, съответно възлагащите стратегически дейности, отговарят за изпълнението на мерките за защитата им.