Самолети започват да разпръскват ваксини против бяс за хищниците от въздуха до края на месеца. В Русенско примамките ще бъдат хвърлени на 2800 квадратни километра, като изрично се избягват населените места и водоемите.
Примамките с ваксина са с формата на кубче и са със специфична миризма, която привлича хищниците, уточни д-р Атанас Атанасов от Областната дирекция по безопасност на храните в Русе.
На квадратен километър ще се изхвърлят 20 ваксини от 150 метра височина.
Препоръчително е хората да не пипат примамките с незащитени ръце, защото при нарушена цялост на външната обвивка ваксината може да бъде опасна за здравето. При контакт с примамка е добре да се извърши консултация с лекар. Ваксините не са опасни за здравето на останалите диви животни, обясни д-р Атанасов и допълни, че домашните животни е добре да се държат затворени в следващите 15 дни, за да не приемат примамките.