Професионалната гимназия по механотехника бе единственото русенско училище, което вчера влезе в директна онлайн връзка с Европейската организация за ядрени изследвания, по-известна като ЦЕРН. Във виртуалната визита взеха участие още 10 училища от България. Организатор за ПГМТ „Юрий Гагарин“ беше инж.Емилия Червенкова, старши учител по професионална подготовка, която през октомври миналата година спечели конкурс на МОН и посети ЦЕРН за седмица. Вчера учениците се запознаха с големия адронен колайдер LHC и по-малките ускорители, както и с експериментите в ЦЕРН. Разходката продължи в контролния център и завърши на 100 метра под земята, където присъстващите успяха да видят самия детектор CMS - прочутия андронен колайдер.