Прекратена е процедурата, с която френската компания „Монтюпе“ ЕООД поиска да увеличи капацитета за производство на автомобилни части от алуминий в завода си в Русе. Причина за решението на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ инж.Лилия Атанасова са три поредни доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, които са излезли със заключение, че бъдещото увеличение на производството ще има негативни последици за природата и хората. Решението може да се обжалва пред Русенския административен съд или пред министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение, с което „Монтюпе“ посочва бъдещите си планове в Русе, е постъпило в екоинспекцията още през ноември 2013 година. Оттогава е стартирана и процедурата по изготвяне на ОВОС и преценка как евентуалното разширение ще рефлектира върху околната среда. През пролетта на 2015 година РИОСВ отхвърля доклада на „Монтюпе“, като открива 8 пропуски. Като недостатъци са посочени липсата на план на аспирационната система, недостоверните изводи за влиянието на производството на качеството на въздуха и несъществуващите мерки за контрол на отпадните води.
Впоследствие заводът преработва доклада си. И този път обаче екоинспекцията го отхвърля и дори открива противоречия. Например - в него са заявени два нови склада за химични вещества, които иначе в генералния план не съществуват. От РИОСВ посочват още, че няма данни за вероятността от риск за човешкото здраве. Липсва и информацията каква е заболеваемостта на служителите в предприятието. Така обстойно по 7 пункта екоинспекцията отново спуска бариера пред намеренията на завода. Междувременно, през юни 2015 година, в продължение на 5 дена компанията е била обект на комплексна проверка, която е приключила с 27 предписания.
Последната преработка на доклада е от октомври 2015 година, когато за трети път той не е приет. Всичките му редакции са следени и анализирани и от други служби и институции. Впечатление прави, че и при трите преработки очакваното въздействие върху околната среда не е прието от Регионалната здравна инспекция. Последният път здравните инспектори посочват, че няма ясни данни и прогнози за здравния риск на работещите в „Монтюпе“, ако разширението стане факт. 
Както „Утро“ писа, вървящите от години спорове между РИОСВ и „Монтюпе“ ще продължат през 2017 година, когато се очаква Върховният административен съд окончателно да реши съдбата на карусел 1 за леене на алуминиеви глави на „Ауди“. Първоначално халето бе пломбирано, но след съдебно позволение то заработи, докато се реши статутът му. Според русенските административни съдии каруселът трябва да бъде затворен, тъй като е доказан замърсител на въздуха, но решението е в ръцете на върховните магистрати.