За втора поредна година ученици от СОУ „Възраждане“ посещават офиса на НАП в Русе, за да се запознаят на място с работата на приходната администрация. По традиция това са десетокласници от профил „Технологично - стопански мениджмънт“, чието встъпително занятие в данъчната материя започва с пряк контакт със служителите в НАП. 
Срещата започна с мултимедийна презентация за мисията и визията на агенцията, за администрираните от нея данъци и осигуровки, за структурата на държавния бюджет и за дейностите, с които се осигуряват постъпленията в него. Бъдещите мениджъри се запознаха с електронните услуги на НАП и възможностите при използване на Персонален идентификационен код. На място в салона за обслужване на клиенти те наблюдаваха издаването на ПИК на клиент, което приключи за 4 минути пред очите на всички. Учениците се запознаха с данъчните и осигурителните декларации и различните възможности за тяхното подаване, със системата за управление на клиентския поток и с брошури на НАП за разнообразните услуги на агенцията. С интерес разгледаха работните  места на приходните служители и с желание се снимаха за спомен от първото си посещение при тях.