Би било прекрасно програмата „Заедно в час“, която предлага нетрадиционни класни стаи с участието на хора от различни професии, да стъпи и в Русе. Това казаха представителите на програмата Петър Пройков и Велислава Романова, които завчера представиха проекта в библиотека „Любен Каравелов“. Според тях каузата на програмата е да се осигури качествено образование за всяко българско дете. „Заедно в час“ се радва на финансиране от фондация „Америка за България“, в момента работи в Пловдивска област, а активистите търсят в община Кубрат поддръжници и педагози за експерименталните класни стаи. Русенката Преслава Байчева разказа свои впечатления и сподели опит от педагогическата си работа в инициативата.