От безплатни очни, кардиологични и гинекологични прегледи ще могат да се възползват жителите на селата в Русенска област по инициатива на женската структура на ГЕРБ. Целта на кампанията е да се подпомогне профилактиката на социалнозначими заболявания.
Очните прегледи ще започнат на 21 март от 12.30 часа в аптеката в Голямо Враново. Д-р Младенова ще преглежда и на 31 март от 12.30 часа в кметството в Малко Враново. На 19 април в същия час от прегледите могат да възползват жителите на Ряхово като открият лекарката в кметството. На 4 май очни прегледи ще се извършват в читалището в Стърмен, а на 5 май - в партийния офис на ГЕРБ в Ценово. Предстои да се уточнят часовете.
Кардиологичните прегледи са планирани за 21 март от 12.30 часа в аптеката в Голямо Враново, на 19 април от 9.30 часа в кметството в Ряхово, а на 4 май специалисти ще консултират Новград. Прегледите ще се проведат и на 11 май в Караманово. Все още не са изяснени часовете.
Гинекологичните прегледи ще се проведат на 29 март в Борово в офиса на промкомбината. На 18 май от 9.30 часа пък ще се извършват кардиологичните.