Ученици от 12 клас на гимназиите могат да се включат в състезанието по информатика и информационни технологии, което организира на 19 март Русенският университет. Състезанието е под формата на тест, а резултатите от него ще се признават за оценка на предварителен кандидатстудентски изпит по информатика и информационни технологии за Русенския университет. 
Кандидатите трябва да заявят участието си до 17 март на e-mail: [email protected], като напишат трите си имена, ЕГН, училището, в което учат, и класа си. Участието в състезанието е безплатно.