292 деца и 339 възрастни от Русе са получили през 2015 година съвети, подкрепа и съпричастие в Комплекса за социални услуги за деца и семейства. В центъра за настаняване от семеен тип, известен като Розовата къща, се обгрижват 13 деца и младежи с увреждания, в Центъра за работа с деца на улицата е помогнато на 28 деца, а в Центъра за обществена подкрепа отклик на своите проблеми и тревоги са получили 381 души. 
Тези данни бяха представени вчера по време на годишната информационна конференция „Подходи на „Еквилибриум“ за реализиране правата на децата“. На нея бе представена разностранната дейност на сдружение „Еквилибриум“, често пъти съвместно с клуб „Отворено общество“, в полза и интерес на русенските деца. Сред акцентите в презентациите бяха и новите издания на сдружението като „Пътеводител в Страната на доброто родителство“, който е увлекателно и ненатрапчиво помагало за всеки, който иска да се чувства уютно в ролята на родител. Специално място бе отделено на нови инициативи като програмата за създаване на мрежа от детски правозащитни клубове в русенските училища.