Свеждане до възможния минимум на броя на отложените дела, продължаване на тенденцията на повишаване на процента решени в тримесечен срок дела и свеждане до минимум на случаите на просрочени мотиви към съдебните актове. Това посочва като цел номер едно в отчетния си доклад за изтеклата 2015 година председателят на Русенския окръжен съд Искра Блъскова.
По-нататък в равносметката за изминалите 12 месеца управление се набляга на необходимостта от повишаване на общественото доверие към съда и подобряване на медийната политика. 
„За съжаление трябва да признаем, че доверието на обществото към съда и към способността на съдиите да бъдат гарант за справедливост продължава да е твърде ниско /макар и невинаги обективно и справедливо/“, пише в отчета си Блъскова. Затова според нея е нужно съдиите не просто да решават дела, но и обществото да разбира за това и да го оценява позитивно. А досегашната медийна политика очевидно не e постигала исканите резултати. Затова надеждите били, че целта ще се изпълни, след като Висшият съдебен съвет благослови назначаването на експет по връзки с обществеността, за поста вече тече конкурс.
Иначе статистиката сочи, че през 2015 година Окръжният съд е постановил 35 присъди. С едно по-малко са сключените споразумения, след които съдът е одобрил наказанията, които прокуратурата и престъпниците са договорили предварително. Предадени на съд са общо 108 души, от които са осъдени 94, а трима са оправдани. Цифрите показват, че нараства броят на изправените пред съд и осъдени лица спрямо предходните 3 години. 90 от осъдените са наказани с лишаване от свобода, като при 55 то е било условно. За поредна година съдът отчита, че не е разглеждал дела с висок обществен интерес. Разгледани и приключени на първа инстанция са още 223 граждански дела и 144 търговски казуса.
В доклада си председателят на съда посочва, че работи с истински професионалисти, а за изминалата година няма сигнали за корупция и нередности, нито има наказани служители.