От 14 март до 18 май студенти ще трупат стаж в Областна администрация-Русе по Програмата за студентски стажове в държавната администрация. Към момента русенската администрация е обявила една позиция в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ с направление „Политически науки“. За нея могат да кандидатстват всички студенти, които се обучават в страната или чужбина, без значение от степента и формата на обучението. Целта на стажовете е студентите да придобият професионален опит и ориентация в реална работна среда. Процедурата за кандидатстване и подбор се осъществява изцяло онлайн в сайта staj.government.bg, където са публикувани условията на програмата и сроковете за кандидатстване.