Четвъртокурсници от специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ на Русенския университет посетиха диспечерския център на „Енерго-Про Мрежи“ в Русе. Бъдещите специалисти се запознаха с условията и реда, при които се осъществява оперативното управление на електроенергийната система на територията на областите Русе и Разград. 
Студентите заедно с техния ръководител доц. д-р инж. Константин Коев имаха възможност да разгледат еднолинейната схема на региона, реализирана върху диспечерския щит, както и документацията, която всяко диспечерско звено води за извършване на планирани дейности по мрежата, за оперативни превключвания, за промяна схемата на електрозахранване, за регистриране на аварии и други.
Регионалният старши диспечер Огнян Кочев запозна групата с възможностите за снемане на данни за мрежата в реално време и за дистанционно управление на съоръженията посредством изградената система за телемеханика.
Посещението на студентите в диспечерския център на „Енерго-Про Мрежи“ в Русе е продължение на дългогодишна традиция, която дава възможност на бъдещите електроинженери още по време на тяхната университетска подготовка да проследят в реални условия как функционират електроенергийните обекти.