Причудливи създания от вълна и ресни от метла, застанали на длъгнести крака от клони, са се разположили в центъра на изложбената зала на „Борисова“6. Край тях са разположени цветни живописни спирали, ритуална магическа градина, дорисувани печатни портрети на Линкълн, Хитлер и още неколцина известни личности, но също и на един добре окръглен български политик. Това са само част от провокациите на изложбата „Ритуално изкуство - време и пространство“, която бе открита снощи. Живопис, две видеа, пърформанс, инсталации представят работите на миналогодишното лятно издание на арт резиденция „Старото училище“ в село Горна Липница. Острота, провокация и бунт - така охарактеризира Димитър Палов от арт резиденцията различния поглед на авторите, които са от Испания, Полша, САЩ, Китай и България. 
Русе е шестият град, където завършва турнето на експозицията, претворяваща традициите, митовете и легендите по необичаен начин. Творбите, които показват впечатляващи образци на модерните подходи в изкуството в неговата разкрепостеност, ще останат в града до 14 март. 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
www.culture-eea-bg.org
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.