Русенският бизнес, а и гражданите изглежда са се позамогнали през миналата година. Поне така излиза от представените вчера от НАП-Русе данни за събраните приходи през 2015 г. Регионалният офис на приходната агенция отчита 239,2 млн. лева, което е с 31 млн. лева повече, отколкото през 2014 г. Ръстът е с близо 15%, като увеличения има по всички пера - корпоративни данъци, данък върху личните доходи и осигуровки. А броят на регистрираните стопански субекти е нараснал с почти 2000.
Според директора на НАП-Русе Йордан Йорданов повишената събираемост идва по две линии - от една страна, от изсветляване на доходите, а от друга - от повишени обороти на цялата икономика. За ръста на местния бизнес говорят най-вече данните за възстановения ДДС - през миналата година той е за 103 млн. лева или 37,7% повече, отколкото през 2014 г. Йорданов обясни скока с големия дял на експортно ориентираните предприятия в областта и приключването на големи инвестиционни проекти, за които данъкът е възстановен. 
За повечето приходи влияние оказват и увеличените осигурителни прагове и минималната работна заплата. От събраните 239,2 млн. лева 137,8 млн. са от пенсионни и здравни вноски. По-значително увеличение имат вноските за здраве заради увеличения от 1 януари тази година срок за възстановяване на здравни права от 3 на 5 години, накарал множество нередовни платци да изчистят задълженията си в края на миналата година.
Всички тези фактори позволяват на НАП-Русе да внесе в бюджета с 1,7% повече приходи от планираното за годината. В резултатите не влизат данъците на шестте големи фирми от областта, които се отчитат пряко пред Дирекция „Големи данъкоплатци“ в София.