„Топлофикация Русе“ предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да остави без промяна цените на топлоенергията за следващия регулаторен период от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г., съобщиха от дружеството. Ако предложението бъде одобрено, битово горещата вода ще струва пак 85,66 лв./МВтч с ДДС, а промишлената пара - по 102,04 лв./МВтч с ДДС. КЕВР тепърва ще изготвя своите разчети и окончателните цени ще станат ясни чак към края на юни.
И през следващия ценови период „Топлофикация Русе“ възнамерява да прилага програмата си „Изряден клиент“, която спечели масовото одобрение на абонатите й. Броят на клиентите, възползващи се от отстъпките в цените, расте всеки месец. За декември 2015 г. програмата е обхванала 62,90% от абонатите, а за януари 2016 г. делът им се увеличава до 65,28%.
Възможността лоялните клиентите на дружеството да се възползват от ежемесечни отстъпки за отопление и БГВ намаляват значително разходите на домакинствата, показва анализ на „Топлофикация Русе“. Тенденцията е към увеличаване на по-ниските сметки. 
През декември 2015 г. и януари 2016 г. се наблюдава увеличение на сметките под 50 лв. в сравнение с декември 2014 г. и януари 2015 г.. За декември 2014 г. до 50 лева са били 28,70% от всички сметки, а през декември 2015 г. - 47,42%. За януари процентът нараства от 24,47% през 2015 г. до 25,80% през 2016 г. Съответно намаляване на най - големите сметки над 250 лв.
През януари 2016 г. 50,03% от сметките на клиентите са били в границите 50,01-100 лв., докато през януари 2015 г. делът им е бил 36,12%.