Държавен фонд „Земеделие“ започна поетапното изплащане на субсидиите по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Към момента са преведени близо 4 милиона лева на над 400 земеделски стопани, заявили за подпомагане само направление „Биологично пчеларство“.
Предстои поетапното изплащане на субсидиите в останалите направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ - „Биологично растениевъдство“ и „Биологично животновъдство“, както и превеждането на субсидии в двете направления от мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
Вчера бе даден официален старт на кампанията по директните плащания, по която земеделските производители се очаква да получат близо 1,6 млрд. лв. (малко над 790 милиона евро) през следващата година. Кампанията ще продължи до 15 май, като отново има преходен период до 9 юни, в който се приемат заявления от закъснели стопани. На тях се налагат санкции за забавяне в размер на 1% от дължимата субсидия. 
Схемите по директни плащания за кампания 2016 г. остават непроменени. Продължава да се проверява изискването, въведено от Кампания 2015 всички кандидат-бенефициенти на директни плащания да бъдат активни земеделски стопани. Единствената промяна тази година е заявяването на площите с правно основание става на географски принцип, за да се види точното местоположение на имотите.