Учениците от основно училище „Св.св.Кирил и Методий“ в Николово заедно със служители от местното читалище „Пробуда“ украсиха едно дърво с мартеници. Те обвиха ствола му с бял и червен плат, а след това изпъстриха клоните му с мартенички, които бяха изработили сами с голямо желание. Секретарката на читалището Кънушка Попова разказа на децата за символиката на усуканите бели и червени кичурчета - според народните вярвания червеният цвят е израз на живота и прогонва злото, а  белият е символ на слънцето и чистотата. Накрая учениците изпяха няколко песнички за Баба Марта.