Общият показател на бизнес климата в България нараства през февруари с 0,5 пункта след повишение с 0,6 пункта в началото на годината благодарение на подобряване на бизнес климата в промишлеността, търговията на дребно и в сектора на услугите, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през февруари с 1,2 пункта след три поредни месеца на стагнация. Регистрира се известно понижение на производствената активност, но очакванията на промишлените предприемачи за дейността им през следващите три месеца са по-оптимистични. 
През февруари показателят „бизнес климат в строителството“ се понижава с 3,5 пункта (след растеж с 3,0 пункта през януари) в резултат на по-песимистични оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията в сектора.
Националната статистика отчита подобрение на активността в търговията на дребно, като съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се повишава през февруари с 2,8 пункта (след спад с 3,4 пункта през януари). Прогнозите за обема на продажбите и за поръчките към доставчици през следващите три месеца бележат подобрение.
Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 0,9 пункта (след скок с 3,9 пункта в началото на годината) поради по-благоприятни оценки и очаквания на мениджърите. Преобладаващите очаквания са цените в сектора да останат без промяна през следващите три месеца.