Общо 74 дела за извършени престъпления е решил Беленският районен съд през 2015 година. 15 от казусите са били разгледани по стандартния ред и изправените на съд са чули своята оправдателна или осъдителна присъда. Значително по-голям обаче е броят на виновниците, които са решили да се договорят с прокуратурата какво наказание да изтърпят и са сключили споразумения. Така при тези 59 случая престъпниците хем са спестили работа на съд и обвинение, хем са получили облекчена присъда заради направените пълни самопризнания. Това показва отчетът на председателя на Беленския районен съд Галена Дякова за изтеклата 2015 година.
През изминалите 12 месеца беленските съдии са осъдили 89 души, между които трима непълнолетни. Оправдани са трима. За 65 от осъдените е определено наказание лишаване от свобода, като за 48 от тях то е било условно, а не директен затвор.
И в Беленския съд отчитат намален брой на делата, което води след себе си и до по-малка натовареност на магистратите. За 2015-та цифрите показват, че един съдия е приключил около 27 дела, като значително по-натоварени са съставите, които разглеждат граждански спорове. Докато през 2014 година средно делата са били по 33 на съдия, а през 2013-а - по 38.
Общо приключилите граждански дела през изтеклата година са 1004, като 85 от тях са били прекратени. Броят на постъпилите в съда наказателни дела пък е бил 345. Като най-чести се открояват две престъпления - кражбата, като случаите, стигнали до съдебна зала, са 34, и опасното шофиране с над 1.2 промила алкохол - 25 предадени на съд случаи.
Извън правораздаването в цифри, съдия Дякова посочва в доклада си стар за Беленския съд проблем - острият недостиг на кабинети и работни помещения, както и неотложният ремонт на напуканата сграда на Съдебната палата. Посочва се и че компютърната техника е остаряла.