В офиса на НАП в Русе се проведе първата за тази година разяснителна среща за новости в данъчното и осигурително законодателство през 2016 г., организирана съвместно от Регионалния съвет на КНСБ и приходната администрация. В нея участваха 55 главни счетоводители, касиери и администратори от училища и детски градини в русенска област. С предварителни заявки до синдикалната организация те са пожелали да им съдейства за специализирана консултация с експерти от НАП. 
Пред тях главен инспектор по приходите Стоянка Върбанова изнесе мултимедийна презентазия за новите моменти в Закона за данък върху доходите на физически лица и внасянето на осигуровки, като с конкретни примери разясни правилното попълване на различните декларации. Началникът на отдел "Услуги за клиенти" Галя Пенчева посочи на аудиторията някои характерни пропуски на счетоводните специалисти и отговори на многобройните въпроси на присъстващите.