До май ще бъде обявен търг за строителството на бъдещия интермодален терминал в Русе, съобщи Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Предвидената за обекта стойност в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 е 21 792 543 евро. Проектът беше завършен и приет на експертен съвет на НКЖИ в края на 2015 година. Изпълнител на задачата за проектиране и изработване на ПУП бе Обединение „Дунав“, съставено от „Евротранспроект“ и „Мигети“.
Както „Утро“ писа, експертният съвет одобри вариант С за бъдещия терминал. Той се намира на мястото на бившата Гара разпределителна на Русе, до която има пътен и жп достъп от всички посоки - директна пътна и жп връзка с Варна, София, Дунав мост, Силистра, Източната индустриална зона на Русе. Земната основа е здрава - теренът е бил жп гара някога. Почти цялата територия е собственост на НКЖИ и отчужденията, които биха се наложили, ще са минимални. Теренът според предвижданията на ОУП на Русе е предназначен за транспортно-складови дейности. Площадката отстои на 3 км от река Дунав и лесно може да поеме дела от товарите, които идват по вода.
Много важно за интермодалния терминал е коловозното развитие. Така наречените приемно-отправни коловози в гарата ще приемат и ще изпращат контейнерни блок-влакове. Гарата е проектирана за 3 такива приемно-отправни коловоза с минимална дължина 750 м. Контейнерните влакове ще се състоят от специализирани вагони за контейнери, като дължината на съставите е 520 м.