Изпълнителният директор на „Сименс България“ д-р Боряна Манолова, председателят на Съвета на директорите на „Приста Ойл Холдинг“ Пламен Бобоков и управителят на „Булмаркет ДМ“ Станко Станков са новите членове на Съвета на настоятелите на русенския университет. Те бяха одобрени с мнозинство при тайно гласуване от  Академичния съвет на висшето училище. В Съвета на настоятелите остават досегашният председател Атанас Бобоков, шефът на „Мегахим“ Пламен Великов, доц. д-р Мария Фъртунова и Моника Карагенова. 7-членният съвет подпомага академичната общност в осъществяването на ефективно и прозрачно управление и в предоставянето на качествено образование и обучение.