642 са свободните работни места през януари, което е с 462 повече в сравнение с декември. Наблюдава се оживление, започва да се увеличава търсенето на работна сила след застоя през декември, съобщи шефът на русенското Бюро по труда Румен Януаров на пресконференция вчера. Преобладаващите свободни позиции са в частния сектор, като най-търсени са тези в преработващата индустрия, хотелиерството и ресторантьорство, административните и спомагателните дейности и транспорта. 
През януари постъпилите на работа безработни в община Русе са 377, което е със 135 повече спрямо декември. От тях 112 са с работническа професия, специалистите са 156, а тези без професия - 109. Започналите работа младежи са 95. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 284 души, което е със 129 повече в сравнение с декември. На първичния трудов пазар са наети 161 души, а по програми и схеми за заетост - 123. 
По схемата „Младежка заетост“ свободните места са 72, по стартиралата през януари „Обучение и заетост на младите хора“ - 66, а по програмата „Старт на кариерата“ - 20. По националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ обявените свободни работни места са 73, като до момента са сключени трудови договори с 67 лица. По програмата в Бяла, Ветово и Две могили има подписани по три договора, колкото е и утвърдената квота. 
В края на януари регистрираните безработни в община Русе са 3662 души, което е с 29 повече в сравнение с декември. Най-голям остава делът на безработните над 50 години, а безработните младежи са 521 души.                  У