Все повече клиенти на „Енерго-Про“ използват електронните канали, за да се информират за своето потребление на електроенергия, съобщиха от електроразпределителното дружество. На своята начална страница на адрес https://www.energo-pro.bg/ компанията предлага функцията „Проверка на сметка“, данните за която се обновяват в края на всеки работен ден. При излизането на задължения в системата се посочва и крайният срок за тяхното покриване. Интернет сайтът регистрира изключително висока посещаемост, като за период от една година са отчетени над 24 млн. разглеждания, от които около 20 млн. са били конкретно на страницата за проверка на сметка. 
Компанията е разработила и „Информационен портал за битови клиенти“ https://portal.energo-pro-sales.bg. Той дава възможността нестопанските потребители на електроенергия да проверяват какъв е бил размерът на месечната им сметка за период от три години назад. Нагледна графика отразява промените в потреблението по отчетни периоди както по дневна, така и по нощна тарифа. На интернет адреса на портала по клиентски номер и при въвеждането на номер на фактура от последната една година, всеки, който желае, може да анализира и сравнява данните за своята консумация на електроенергия през различните месеци на този тригодишен период.
На сайта на „Енерго-Про“ ежедневно се актуализира и информацията за евентуални планови прекъсвания и смущения в електрозахранването поради обслужване, профилактика и ремонт на съоръженията от електроразпределителната мрежа. Периодично се публикуват графици за отчет, както и индивидуални графици за плащания на битовите и стопанските клиенти на дружеството.