Седем русенски изложителя ще се представят на международната селскостопанска изложба „Агра“ - най-голямата платформа на агробизнеса в Югоизточна Европа. Нейното 25-о издание ще се проведе от 24 до 28 февруари 2016 година. 
Сред участниците са „Агритрейд“, „Агробиовет“, „Агроника“, „Флориан“, „Марпекс Агро“, ИЗС „Образцов чифлик“ и „ВИП Софтуер“. Те ще предложат различни селскостопански машини, семена и посадъчен материал, софтуер за водене на агробизнес и др.
Сред новостите тази година са уред за улавяне на пчели майки и биометод за възстановяване на почви, представени от Селскостопанска академия. Уредът, който улеснява и ускорява манипулацията при минимален пряк досег с пчелите, е разработен от Института по животновъдни науки в Костинброд. 
Биометодът за възстановяване на почви е на учените от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров“. Иновацията е алтернатива на познатите начини за регенериране на свлачища, ски писти, кариери, пътни склонове и други. Смес, включваща утайки от пречиствателни станции или от животновъдството и естествени микроорганизми, възобновява хумусния слой, възстановява плодородието и екологичното равновесие.