Общината стартира прием на документи за лични асистенти и домашни помощници. За техните грижи могат да кандидатстват хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, а също и семейства на деца с увреждания. Кандидатите за лични асистенти и домашни помощници трябва да са безработни и да не са пенсионери. 
Документи могат да се подават всеки работен ден в стая 12 в сградата на ул. „Черно море“ 2, а крайният срок е до 12 часа на 12 март.