Четирима кметове са наказани с актове за сметища до речни корита след проверки от Регионалната инспекция по околната среда и водите през април миналата година. За неупражнен контрол в края на мандата си са санкционирани управниците на Две могили и на селата Батин, Обретеник и Пиргово.
Планираните нови проверки на РИОСВ за чистотата на речните легла, деретата и прилежащите им терени ще са в периода март-април. На кметовете вече са дадени предписания за извършване на оглед на терените и почистването им в случаи на замърсяване.