Комплексна техническа експертиза, която е назначена преди дни, ще изследва на три етапа евентуалното бъдещо разширение на „Полисан“. Това показа справка на „Утро“ във връзка с делото в Русенския административен съд, по което тече съдебен спор вече месеци наред. Коренът на недоволството се намира в две решения на Регионалната инспекция по околната среда и водите.  
По едното „Полисан“ има благословията да увеличи капацитета на съществуващата в завода инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона на 200 000 тона годишно. Тази зелена светлина обаче бе оспорена от сдружение „Екологично бъдеще за децата и жителите на град Мартен“ чрез председателя му Недялко Попов и партия „Зелените“ чрез адвокат Анатоли Казаков. По същото дело „Полисан“ пък оспорва забраната от РИОСВ заводът да изгради нов комплекс „Хидрокрекинг“ за производство на бензин и дизел от тежки нефтени фракции с капацитет 250 000 тона годишно. От компанията са категорични, че разширяването на производството е съобразено с екологичните норми и няма да предизвика никакви проблеми.
В началото на декември делото по казуса бе отложено заради исканата експертиза, която вече е факт. Оказва се, че на първи етап вещо лице от Химикотехнологичния и металургичен университет в София ще извърши т.нар. „математическо моделиране“. Тази задача предвижда чрез формули да бъде изчислено отражението върху околната среда на емисиите, които се изпускат от завода и бъдещите му разширения.
Вторият етап, кръстен „домино ефект“, ще бъде обследван от експерт от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Тази част от експертизата ще изготви количествена оценка на последствията от евентуални аварии на производствената площадка и складовата база за съхранение на горивата на „Полисан“. Така ще се преценят възможните щети за предприятията, населението и околността в района на завода.
Задачата на третата част от експертизата, която ще се изготви от вещо лице от Русе, е да прецени какъв е статута на територията, на която възнамерява да се разширява „Полисан“. Както е известно, смут предизвика информацията, че разрастването на дружеството е планирано върху земи от държавния горски фонд.
При определяне на задачите, поставени на вещите лица, са съобразени зададените от всички страни въпроси. Очаква се експертизата да е готова до 30 март, когато предстои поредното съдебно заседание по казуса.